Blog

Na našom blogu sa môžete dozvedieť množstvo informácií zo sveta financií, taktiež tu nájdete zaujímavé články, doplňujúce informácie o našich službách a možnosti investovania.

Súdne vymáhanie pohľadávok vás vyjde poriadne draho: prečo sa mu určite vyhnúť?

Život so sebou prináša mnohé nepredvídateľné situácie a tak sa ľahko môže stať, že si budete potrebovať požičať. Kým dlhy splácate riadne a včas, nie je problém, no hneď ako sa niečo skomplikuje a vy splácať prestanete, treba konať a snažiť sa dohodnúť. Zistite, prečo sa oplatí súdnemu vymáhaniu pohľadávok určite vyhnúť.

Čo robiť, ak ste sa dostali do dlhov?

Ak máte dlhy, ktoré stíhate splácať, nemáte prakticky žiadny problém. Záväzok si postupne splácate a po splatení máte „čistý štít“. Skôr ako si zoberiete pôžičku, úver, lízing či podobný záväzok, mali by ste si svedomito premyslieť, koľko budete zvládať splácať. Nezabudnite však na úroky a ostatné poplatky, ktoré celkovú vami zaplatenú sumu môžu celkom slušne navýšiť. Vždy sa tiež oplatí počítať s určitou rezervou, pre prípady, ak by ste dočasne nemohli záväzok splácať.

V súvislosti s pôžičkami sa oplatí spomenúť tzv. dlhovú pascu – ide o situáciu, kedy si beriete viac pôžičiek, ako ste reálne schopní splácať, pričom nové pôžičky neraz slúžia na splatenie starších záväzkov. Ak takýto stav trvá dlhšie, naplno sa roztáča tzv. dlhová špirála, z ktorej sa už dá dostať len veľmi ťažko. Vašou prioritou popri riadnom splácaní by tak mal byť aj dokonalý prehľad o vašich aktuálnych záväzkoch.

Ak sa nezaujímate o svoje dlhy, prídete o ešte viac peňazí

Najhoršie čo môžete urobiť, je prestať sa zaujímať o svoje dlhy. Týmto spôsobom sa môžete na niekoľko rokov pripraviť o šancu viesť finančne stabilizovaný život. Nesplácať dlhy je jednoducho drahé, nastupujú totiž úroky z omeškania, rôzne zmluvné pokuty a v horšom prípade aj mimosúdne vymáhanie dlhov prostredníctvom inkasných spoločností.

Akékoľvek ignorovanie telefonátov, zásielok či pokusov o vyriešenie situácie zo strany veriteľa vašu situáciu ešte zhorší a dlžnú sumu ešte prehĺbi. Ak zostanú aj ďalšie pokusy veriteľa bez odozvy, uchýli sa k súdnemu vymáhaniu dlhu, čo pre vás bude znamenať ďalšie výdavky, starosti a už aj citeľné obmedzenia v každodennom živote.

Od rozhodnutia súdu až po vykonanie exekúcie

Ako už z názvu vyplýva, o súdnom vymáhaní rozhoduje súd, ktorý následne poverí náhodne vybratého exekútora výkonom exekúcie. Ten použije všetky zákonné prostriedky na to, aby od vás vymohol (nielen) dlžnú čiastku.

Exekútor môže teda osloviť vášho zamestnávateľa, aby časť vašej mzdy poukazoval priamo na exekútorský účet, nechať zablokovať váš účet v banke a tiež sa môže postarať o pozastavenie vyplácania určitej časti vašich sociálnych dávok (napríklad dôchodku). V krajnom prípade vám môže zaklopať exekútor aj priamo doma a vykonať súpis hnuteľných vecí, ktoré bude následne speňažovať, na to, aby sa pokryli vaše finančné podlžnosti, ale aj trovy exekúcie.

Prečo je súdne vymáhanie pohľadávok také drahé?

Okrem toho, že súdne vymáhanie pohľadávok je veľmi nepríjemné a obmedzujúce, je aj celkom drahé. Hlavným dôvodom je náročnosť celého procesu a vysoká administratívna záťaž spojená s vedením exekúcie.

Počas exekúcie sa ako prvé uspokojujú trovy exekúcie, ktoré môžu dosahovať aj v jednoduchých prípadoch stovky eur. Zabudnúť netreba ani na odmenu exekútora. Jej výška je určená Vyhláškou č. 68/2017 Z. z. a nahliadnutím do nej sa sami môžete presvedčiť, že aj pri relatívne nízkych dlžných sumách môžu byť trovy exekúcie dosť vysoké.

Ako z toho von?

To najlepšie čo môžete urobiť je, nenechať celú situáciu zájsť tak ďaleko, aby vám na dvere zaklopal exekútor. Vždy sa teda snažte s veriteľom dohodnúť. Veľmi dobrou možnosťou je napríklad dohodnutie splátkového kalendára, ktorý bude zohľadňovať vašu aktuálnu finančnú situáciu a schopnosť splácať. Dohoda je vždy lepšia a lacnejšia, ako súdne vymáhanie pohľadávky.

Pridané dňa: 07.11.2021
Spať na Blog

mate otázku?
napíšte nám