SPRÁVA A VYMÁHANIE POHĽADÁVOK

Optimálny spôsob, ako vás odbremeniť od starostí s pohľadávkami v súlade s platnou legislatívou

Prečo práve
PORT Collect?

Ceníme si čas našich partnerov, a práve preto poskytujeme komplexné služby v oblasti vymáhania pohľadávok, v ktorej máme dlhoročné skúsenosti.

Pri práci s klientom kladieme dôraz na osobný prístup a zachovanie dobrého obchodného mena. Naše procesy neustále systematicky vylepšujeme v záujme obojstrannej spokojnosti s prihliadnutím na individualitu klienta.

Včasnou správou a pravidelnou kontrolou vašich pohladávok zvyšujete šancu na jej úspešné zaplatenie

Čo ponúkame a naše riešenia

PROFESIONÁLNE
INKASNÉ OPERÁCIE

Komplexný súbor procesov a postupov na dosiahnutie maximálnej efektivity. Samozrejmosťou je monitoring a hľadanie individuálnych riešení pre klientov.

ŠPIČKOVÉ MECHANIZMY
A TECHNOLÓGIE

Spôsob komunikácie je nastavený individuálne k finančným možnostiam dlžníka. Inovatívne technológie umožňujú bezpečne a prehľadne spravovať záväzky klientov.

VÝSTUPY
A REPORTING

Majte prehľad o tom, čo sa deje s vašimi pohľadávkami. Aktuálne informácie všetkých postúpených prípadov nájdete detailne zobrazené v Užívateľskom profile partnera.

Ako to funguje?

ANALÝZA A PRÍPRAVA POHĽADÁVKY NA VYMÁHANIE

Prvým krokom v procese nastavenia správy a vymáhania pohľadávky je jej dôkladná analýza. V rámci nej preverujeme všetky skutočnosti spojené s danou pohľadávkou ako jej vznik, splatnosť, možnosti vymoženia a podobne.

VYUŽITIE TECHNOLÓGIÍ, PROCESOV A KOMUNIKAČNÝCH NÁSTROJOV

Pri vymáhaní vašich pohľadávok využívame inovatívne technológie a komunikačné nástroje tak, aby bola individuálna komunikácia s dlžníkom nastavená čo možno najjednoduchšie a zároveň efektívne.

NÁJDENIE VHODNÉHO RIEŠENIA S DLŽNÍKOM

Na základe úvodnej komunikácie s dlžníkom nastavíme spoločnou dohodou konkrétnu formu vysporiadania vašich pohľadávok. Počet a forma nasledujúcich krokov, ako aj ich rozsah, závisí od spätnej väzby dlžníka.

DOHODA O VYSPORIADANÍ DLHU

Hlavným cieľom našej prepracovanej metodiky mimosúdneho a súdneho vymáhania je dosiahnutie rýchlej úhrady zo strany dlžníka, alebo uzavretie Dohody o uznaní dlhu, a tým zabezpečenie kontroly nad kompletnou úhradou vašej pohľadávky.

ÚHRADA POHĽADÁVKY

Úhrada pohľadávky je tak výsledkom vhodne nastaveného procesu a komunikácie s dlžníkom. Prehľad o stave jednotlivých pohľadávok v správe PORT Collect s.r.o. máte vždy k dispozícii 24/7 po prihlásení sa do užívateľského profilu partnera.

Chcem SPOLUPRACOVAŤ

Info.svg
Info.svg
phone

02/90 90 90 90

e-mail

info@portcollect.sk

PORT Collect pre vás pripravuje:

PORT Collect s.r.o.
Kutlíkova 17
851 02 Bratislava

IČO: 53 045 955
Register: Mestský súd Bratislava III
Vložka číslo: 145221/B